logic form 3

Thiết lập câu hỏi logic trong quảng cáo Form

Chức năng câu hỏi logic hỗ trợ nhà quảng cáo thiết lập đích đến cho các câu hỏi trắc nghiệm. Việc thiết lập này giúp nhà quảng cáo phân loại khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng data nhận được qua quảng cáo.

Để tạo tính năng câu hỏi logic trong quảng cáo Form, nhà quảng cáo tạo theo từng bước tạo tương tự quảng cáo Zalo Form, xem tại đây.

Bước 1: Trong giao diện tạo Form, nhà quảng cáo nhấn chọn Tạo Form tùy chỉnh theo nhu cầu.

logic form 1 700x495 3

Bước 2: Tại phần Tạo form, nhà quảng cáo chọn Form 1 trang.

form nang cao 2 700x454 5

Bước 3: Tại phần Thông tin Form, nhà quảng cáo cập nhật thông tin tiêu đề, nội dung và ảnh bìa cho form. Nhà quảng cáo nhấn chọn Chức năng câu hỏi logic để bắt đầu thiết lập logic cho các câu hỏi.

Lưu ý quan trọng

  • Tính năng chỉ áp dụng cho phần câu trả lời ngắn và câu trả lời 1 lựa chọn,
  • Khi nhà quảng cáo bật tính năng này thì không thể thay đổi thứ tự câu hỏi,
  • Nếu nhà quảng cáo tắt tính năng này, các thiết lập sẽ không được lưu.
logic form 2 700x452 3

Bước 4: Nhà quảng cáo thiết kế nội dung câu hỏi cho form và thiết lập logic cho các câu hỏi.

logic form 3 700x451 3

Bước 5: Cập nhật thông tin Trang cảm ơn.

logic form 4 700x454 3

Bước 6: Kiểm tra nội dung, hình ảnh của form trong phần xem trước (nằm bên tay phải màn hình) và nhấn Lưu form để sử dụng.

* Lưu ý: Phần xem trước sẽ hiển thị đầy đủ các câu hỏi, khi người dùng Zalo xem form các câu hỏi sẽ hiển thị theo logic được thiết lập.

logic form 5 700x498 2

Nhà quảng cáo có thể xem những cách để tối ưu form trong bài viết sau:

Hướng dẫn tối ưu quảng cáo Form.

Hướng dẫn tối ưu quảng cáo Form nâng cao.

Hướng dẫn tải dữ liệu quảng cáo Form trên nền tảng di động