ws thumb update tinh nang t3 3

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 03/2024

Trong tháng 03/2024, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như bên dưới:

  1. Quản lý data từ quảng cáo Zalo Form với Lead Center
  2. Tính năng loại trừ nhóm đối tượng quảng cáo theo tập danh sách khách hàng
  3. Hình thức tính phí theo lượt liên hệ cho quảng cáo Tin nhắn cá nhân

Quản lý data từ quảng cáo Zalo Form với Lead Center

Lead Center là nơi giúp nhà quảng cáo quản lý data từ những Form quảng cáo. Với Lead Center, nhà quảng cáo có thể xem thông tin khách hàng theo Form (hoặc chọn toàn bộ Form), cập nhật trạng thái từng data để đánh giá tình trạng khách hàng sau khi liên hệ. Ngoài ra, nhà quảng cáo còn có thể lọc danh sách Form và data theo thời gian và tình trạng liên hệ.

Vì sao nhà quảng cáo nên sử dụng Lead Center?

  • Nhà quảng cáo có thể xem nhanh toàn bộ data tránh việc bỏ quên khách hàng,
  • Nhà quảng cáo có thể so sánh từng Form để biết độ hiệu quả và tối ưu cho các quảng cáo sau,
  • Cập nhật trạng thái từng data giúp máy học Zalo Ads nhận biết những người dùng tiềm năng để tối ưu hiển thị quảng cáo, hoặc những người dùng có hành vi spam, không đạt tiêu chuẩn,… để hạn chế hiển thị đến nhóm người dùng này.

Lead Center được hiển thị trong trang quản lý Form và nhà quảng cáo có thể truy cập theo đường dẫn: https://form.ads.zalo.me/client/manage

ws bai viet tong hop thang 3 700x334 3

Tính năng loại trừ nhóm đối tượng quảng cáo theo tập danh sách khách hàng

Tính năng loại trừ đối tượng theo tập danh sách khách hàng giúp nhà quảng cáo tập trung nhắm mục tiêu theo đối tượng một cách hiệu quả, đảm bảo nhắm chọn đến tập khách hàng tiềm năng chưa có trong danh sách khách hàng của doanh nghiệp.

Nhà quảng cáo có thể thiết lập khi nhắm chọn nhóm đối tượng quảng cáo trong phần Bạn muốn quảng cáo hướng đến ai?

ws bai viet tong hop thang 3 exlusion targeting 700x471 3

Sau khi nhấn Tạo mới, nhà quảng cáo tải lên tập danh sách khách hàng muốn loại trừ.

ws bai viet tong hop thang 3 exlusion targeting 2 700x467 2

Hình thức tính phí theo lượt liên hệ cho quảng cáo Tin nhắn cá nhân

Phương thức tính phí theo lượt liên hệ (CPA) hỗ trợ nhà quảng cáo tối ưu quảng cáo và đạt mục tiêu quảng cáo. Với cách tính phí theo lượt liên hệ trên quảng cáo tin nhắn, nhà quảng cáo chỉ bị tính phí khi có người dùng tương tác trên kịch bản tin nhắn chọn quảng cáo.

Zalo Ads cập nhật hình thức tính phí theo lượt liên hệ cho các nhà quảng cáo cá nhân khi tạo quảng cáo tin nhắn với Tài khoản cá nhân.

ws bai viet tong hop thang 3 cpa mess ads cho non oa 700x404 2