cap nhat tinh nang thang 10 3

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 10/2023

Trong tháng 10/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như bên dưới:

 • Thiết lập câu hỏi logic trong quảng cáo Form.
 • Định dạng quảng cáo nhiều hình ảnh.
 • Quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân đã định danh.

Thiết lập câu hỏi logic trong quảng cáo form

Câu hỏi logic hỗ trợ nhà quảng cáo thiết lập đích đến cho các câu hỏi trắc nghiệm. Việc thiết lập này giúp nhà quảng cáo phân loại khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng data nhận được qua quảng cáo.

Lưu ý quan trọng:

 • Tính năng chỉ áp dụng cho phần câu trả lời ngắn và câu trả lời 1 lựa chọn.
 • Khi nhà quảng cáo bật tính năng này thì không thể thay đổi thứ tự câu hỏi.
 • Nếu nhà quảng cáo tắt tính năng này, các thiết lập sẽ không được lưu.
image 18 2

Xem chi tiết hướng dẫn tạo tại đây.

Định dạng quảng cáo nhiều hình ảnh

Định dạng quảng cáo nhiều hình ảnh sẽ phù hợp cho nhà quảng cáo ngành hàng bán lẻ, thời trang, thiết bị điện tử, gia dụng…. những ngành hàng có nhu cầu hiển thị sản phẩm đa dạng về thiết kế, kiểu dáng.

Điều kiện áp dụng:

Loại hình quảng cáo áp dụng:

 • Quảng cáo Form
 • Quảng cáo Tin nhắn
 • Quảng cáo Commerce

Chỉ áp dụng cho những quảng cáo có chọn tài khoản OA xác thực, hoặc Hồ sơ quảng cáo.

Quy định duyệt hình quảng cáo:

Để tạo quảng cáo với hình thức quảng cáo đa ảnh, nhà quảng cáo cần thiết lập đồng thời 1 ảnh đơn và cụm 4 ảnh.

Tùy vào mức độ đáp ứng của từng hình ảnh theo quy định và chính sách của Zalo Ads, quảng cáo sẽ được hiển thị ở định dạng ảnh đơn hoặc định dạng đa ảnh theo hướng dẫn bên dưới:

79dfa0045b50b20eeb41 2

Quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân đã định danh

Quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân được thiết kế riêng dành cho các nhà quảng cáo cá nhân đã định danh.

Yêu cầu:

 • Tuân thủ Quy định riêng đối với quảng cáo kịch bản dành cho các tài khoản cá nhân (điều 13.6).
 • Nhà quảng cáo cần thực hiện định danh tài khoản Zalo trước khi tạo quảng cáo (xem hướng dẫn định danh tài khoản tại đây).
 • Nhà quảng cáo cần mở tính năng Cho phép mọi người nhắn tin trong phần Cài đặt của Zalo cá nhân.
 • Khi cần thay đổi thông tin profile Zalo (tên, avatar hoặc cả 2), nhà quảng cáo cần tắt các chiến dịch quảng cáo trước khi thay đổi thông tin profile.
flow chi tiet message ads personal 700x303 3
Luồng hiển thị kịch bản tin nhắn từ quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân