ws 1560x720px cnt11 3

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 11/2023

Trong tháng 11/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như sau:

Tối ưu quảng cáo Commerce, bao gồm:

  • Phương thức tính phí theo lượt đặt hàng
  • Tính năng đánh giá khách hàng
  • Cập nhật “nút liên hệ” tại phần đặt hàng

Báo cáo “Hiệu quả hiển thị” cho định dạng quảng cáo nhiều hình ảnh gồm:

  • Báo cáo chiến dịch quảng cáo
  • Báo cáo chi tiết quảng cáo

Tối ưu quảng cáo Commerce

1. Phương thức tính phí theo lượt đặt hàng trên quảng cáo Commerce:

Hỗ trợ nhà quảng cáo có thể tối ưu và kiểm soát chi phí cho 1 lượt đặt hàng, từ đó đạt mục tiêu quảng cáo cho doanh nghiệp.

cpa commerce 1 1 700x406 3
Khi chọn phần tính phí theo lượt đặt hàng thì hệ thống sẽ mặc định đặt giá theo hình thức Tự đặt giá.

Quy định chung:

  • Phương thức tính phí theo lượt đặt hàng chỉ áp dụng cho hình thức tự đặt giá, chưa áp dụng cho hình thức đặt giá theo tổng ngân sách,
  • Giá đặt tối thiểu cho 1 lượt đặt hàng là 60.000đ,
  • Số lượng đặt tối thiểu là 10 lượt đặt hàng.

2. Tính năng đánh giá khách hàng:

Giúp nhà quảng cáo có thể tăng tỉ lệ chuyển đổi thành đơn hàng bằng cách xây dựng lòng tin với khách hàng thông qua những đánh giá và bình luận được thiết lập trên Mini Page.

image 12 2
Lựa chọn phần đánh giá khách hàng

3. Cập nhật nút “Liên hệ” tại phần đặt hàng:

Cho phép nhà quảng cáo cập nhật nút Liên hệ kèm số điện thoại Hotline chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp, từ đó khách hàng nhanh chóng liên hệ doanh nghiệp để mua sản phẩm.

danh gia kh 2 700x351 3

Báo cáo “Hiệu quả hiển thị” cho định dạng quảng cáo nhiều hình ảnh

Giúp nhà quảng cáo có thể xem “Hiệu quả hiển thị” hình ảnh trong phần báo cáo chiến dịch và báo cáo chi tiết quảng cáo.

  • Với báo cáo chiến dịch, Zalo Ads cung cấp thống kê chi tiết chỉ số trên từng định dạng quảng cáo (Một hình, Carousel, hay Album).
  • Với báo cáo chi tiết quảng cáo, nhà quảng cáo có thể xem hiệu quả quảng cáo rõ ràng.
bao cao nhieu anh 3 1 700x467 3
Báo cáo chiến dịch quảng cáo
bao cao qc nhieu hinh anh 1 700x410 2
Báo cáo chi tiết quảng cáo