0e85b zad website blog toiuuhoa 2 1

Thay đổi giao diện hiển thị quảng cáo

Zalo Ads xin được thông báo đến các nhà quảng cáo, từ ngày 29/03/2022, nhằm tối ưu trải nghiệm cho người dùng Zalo và tăng hiệu quả tối ưu cho nhà quảng cáo, giao diện hiển thị quảng cáo trên ứng dụng Zalo sẽ thu gọn lại phần nội dung quảng cáo, cụ thể như sau:

  • Giao diện mới chỉ bao gồm Tên OA, Chú thích, BannerNút CTA;
  • Giao diện mới này chỉ được hiển thị trong Nhật ký người dùng (NewFeeds).

Các vị trí quảng cáo khác trên các hệ sinh thái như: Báo Mới, Zing Mp3,… giao diện hiển thị sẽ không thay đổi.

Với lần cập nhật giao diện hiển thị này trên ứng dụng Zalo, nhà quảng cáo lưu ý lựa chọn nội dung hiển thị ở phần chú thích một cách rõ ràng, đúng trọng tâm về sản phẩm, dịch vụ cần quảng cáo để hiệu quả quảng cáo được tối ưu nhất.

Khi tạo quảng cáo, nhà quảng cáo cần xem lại phần xem trước vị trí đặt quảng cáo, bao gồm demo vị trí hiển thị khác nhau ở các ứng dụng khác nhau trong hệ sinh thái Zalo, theo ví dụ bên dưới:

te1baa1o qc 700x419 1
Xem trước giao diện hiển thị khi tạo quảng cáo

Giao diện hiển thị quảng cáo mới trên Nhật ký người dùng (NewFeeds)