1560x720 5

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 09/2023

Trong tháng 09/2023, Zalo Ads cập nhật một số tính năng mới như bên dưới:

  • Tính năng tính phí theo lượt liên hệ (CPA) cho quảng cáo Form và quảng cáo tin nhắn,
  • Tính năng tạo Form nâng cao.

Tính năng tính phí theo lượt liên hệ (CPA) cho quảng cáo Form và quảng cáo tin nhắn

Phương thức tính phí theo lượt liên hệ (CPA) hỗ trợ nhà quảng cáo dự tính chi phí cho một data (từ quảng cáo Form), hoặc một lượt chat từ quảng cáo tin nhắn. Tính năng sẽ hỗ trợ nhà quảng cáo đạt tối đa hiệu quả quảng cáo và giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu quảng cáo.

Hiện tại, tính năng tính phí theo CPA chỉ áp dụng cho hình thức tự đặt giá, và giá đặt tối thiểu cho 1 lượt liên hệ là 120,000đ và số lượng tối thiểu là 10 lượt liên hệ.

image 8 700x422 2
Khi nhà quảng cáo chọn tính phí theo lượt liên hệ thì hệ thống sẽ mặc định đặt giá theo hình thức Tự đặt giá.

Lưu ý:

  • Với quảng cáo Form, lượt liên hệ được định nghĩa số câu trả lời nhận được trong thời gian chạy quảng cáo, tương đương với số lượng câu trả lời trong báo cáo quảng cáo.
  • Với quảng cáo tin nhắn, lượt liên hệ được định nghĩa số khách hàng chat trong Official Account nhận được trong thời gian chạy quảng cáo, tương đương với số liên hệ trong báo cáo quảng cáo.

Tính năng tạo Form nâng cao

Form nâng cao là hình thức form có thêm chức năng nâng cao cho phép nhà quảng cáo kể câu chuyện thương hiệu của doanh nghiệp bằng việc cung cấp thông tin nhiều chi tiết và hình ảnh minh hoạ hình ảnh đa dạng, sống động.

Quy định áp dụng:

  • Form nâng cao chỉ áp dụng cho loại form 1 trang.
  • Nội dung trong form nâng cao phải tuân thủ Chính sách về quảng cáo Form của Zalo Ads (tại điều 10 trong phần chính sách). Nhà quảng cáo tham khảo thông tin tại đây.
form nang cao 2 700x454 3
Hiện tại, Form nâng cao chỉ áp dụng cho hình thức form có 1 trang.
form nang cao 5 700x449 2
Form nâng cao cung cấp cho doanh nghiệp đưa nhiều thông tin và hình ảnh sinh động.

Nhà quảng cáo xem chi tiết hướng dẫn tạo tại đây.