1560x720 7

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 06/2023

  • Tính năng Zalo Pixel liên kết với LadiPage
  • Tính năng đề xuất nội dung quảng cáo bằng AI

1. Tính năng Zalo Pixel liên kết với LadiPage

Nắm bắt được nhiều nhà quảng cáo trên Zalo Ads đang sử dụng LadiPage để quảng cáo website, Zalo Ads và LadiPage đã tiến hành hợp tác hỗ trợ nhà quảng cáo dễ dàng hơn trong việc tạo và gắn Zalo Ads pixel; theo dõi báo cáo, chuyển đổi một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Pixel liên kết LadiPage (universal pixel) Pixel Zalo Ads thông thường (personal pixel)
Lấy mã pixel và cài lên trang – Liên kết đích phải là LadiPage
– Bật nút liên kết tự động trên thiết lập LadiPage
– Có thể gắn vào website bất kỳ của nhà quảng cáo.
– Nhà quảng cáo sao chép mã Pixel và dán vào thẻ </head> của website
– Hoặc, nhà quảng cáo dùng LadiPage có thể gắn mã nhanh hơn, bằng cách dán mã Pixel lấy từ tài khoản quảng cáo vào phần Thiết lập trang của LadiPage
Tạo conversion – LadiPage sẽ dựa trên danh sách chuyển đổi tiêu chuẩn của Zalo Ads và tính chất phần tử trên trang, sau đó tạo conversion phù hợp.
– Các conversion do LadiPage tạo sẽ xoay quanh 6 loại sau:
1. Trở thành khách hàng tiềm năng
2. Mua hàng
3. Liên hệ
4. Hoàn tất đăng ký
5. Thêm thông tin thanh toán
6. Thêm vào giỏ hàng
– Nhà quảng cáo không thể thêm, sửa, xóa conversion
– Nhà quảng cáo tạo từ mục Tạo mới conversion từ Zalo Ads tại đây.
– Nhà quảng cáo có thể thêm, sửa, xóa nhiều loại conversion khác nhau.
Chọn Conversion – Nhà quảng cáo chỉ được chọn 1 trong 6 chuyển đổi tiêu chuẩn bên trên và chỉ nên chọn những conversion có trạng thái hoạt động. – Nhà quảng cáo chọn từ danh sách conversion tạo trước đó trên trang Zalo Ads.
Thư viện conversion KHÔNG HỖ TRỢ – Nhà quảng cáo có thể xem danh sách conversion được tạo ra, theo dõi tổng số conversion của website và tổng số conversion đến từ quảng cáo
Theo dõi báo cáo conversion – Chỉ theo dõi được số lượng conversion đến từ quảng cáo.
– Chỉ theo dõi số lượng conversion tại báo cáo quảng cáo chứa website LadiPage mà khách hàng thiết lập pixel tự động.
– Có thể theo dõi được tổng số conversion của website và tổng số conversion đến từ quảng cáo.
– Theo dõi được số lượng conversion trong Thư viện conversion hoặc tại báo cáo quảng cáo chứa website mà nhà quảng cáo gắn thành công mã pixel.

Chi tiết cách thiết lập nhà quảng cáo xem thêm tại đây

2. Tính năng đề xuất nội dung quảng cáo bằng AI

Nhằm hỗ trợ khách hàng tạo chiến dịch quảng cáo nhanh chóng và thuận tiện, Zalo Ads giới thiệu tính năng đề xuất nội dung quảng cáo bằng AI dựa trên thông tin của trang đích quảng cáo (website, landing page,…)

Tính năng chỉ được áp dụng cho loại hình quảng cáo website có Official Account và không có Official Account.

h1 bai viet 2 700x352 2
image 9 1

Chi tiết cách thiết lập nhà quảng cáo xem thêm tại đây