zalo ads cap nhat giao dien danh cho thiet bi di dong 1

Zalo Ads cập nhật giao diện dành cho thiết bị di động

Zalo Ads ra mắt giao diện di động được thiết kế hoàn toàn mới dành cho nhà quảng cáo quản lý tài khoản, tạo chiến dịch quảng cáo dễ dàng trên thiết bị di động.

Giao diện di động mới gồm 3 phần chính: Quản lý, Tạo quảng cáo và Tài khoản

Giao diện Quản lý

Giao diện quản lý hỗ trợ nhà quảng cáo quản lý chiến dịch và quảng cáo trực quan, rõ ràng hơn bao gồm 2 phần: Chiến dịch và Quảng cáo

Quản lý chiến dịch đã tạo với trạng thái chiến dịch và lịch chạy cho toàn bộ chiến dịch quảng cáo

Quản lý quảng cáo với các thông tin chi tiết về từng quảng cáo như: Lịch chạy, Ngày kết thúc, Lượt hiển thị, Lượt nhấn, Chi phí, Trạng thái quảng cáo

Giao diện Tạo quảng cáo

Giao diện Tạo quảng cáo hỗ trợ nhà quảng cáo tạo chiến dịch quảng cáo dễ dàng. Để tạo quảng cáo, nhà quảng cáo xem hướng dẫn từng sau:

Bước 1: Lựa chọn loại hình quảng cáo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

di c491e1bb99ng 5 1 700x1515 1
Nhà quảng cáo nhấn chọn Các loại quảng cáo khác để xem thêm nhiều loại quảng cáo.

Hiện tại, phiên bản di động chỉ hỗ trợ một vài loại hình quảng cáo. Các loại hình quảng cáo khác sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Bước 2: Chỉnh sửa nội dung/hình ảnh quảng cáo để thu hút khách hàng.

Bước 3: Chọn nhóm đối tượng quảng cáo

Hiện tại, phiên bản di động chưa hỗ trợ tính năng nhắm chọn nhóm đối tượng theo tiêu chính Nhân khẩu họcSở thích.

Bước 4: Thiết lập chi phí cho quảng cáo

Nhà quảng cáo chọn hình thức tính phí theo toàn chiến dịch hoặc mỗi ngày.

Nhà quảng cáo thiết lập KPIs theo từng cách đặt giá thầu:

  • Nếu nhà quảng cáo chọn cách đặt giá theo Tổng ngân sách, nhà quảng cáo cần thiết lập ngân sách cho quảng cáo của mình
kpis 3 700x1515 1
Hình thức đặt theo Tổng ngân sách chỉ áp dụng cho loại hình quảng cáo website trên Zalo
  • Nếu nhà quảng cáo chọn cách đặt giá theo Tự đặt giá, nhà quảng cáo cần thiết lập số lượng lượt nhấn mong muốn và giá đặt cho từng lượt nhấn.
kpis 4 700x1515 1

Bước 5: Đặt thời gian lịch chạy cho quảng cáo

Bước 6: Cung cấp giấy phép quảng cáo dưới dạng hình ảnh, hoặc file *PDF.

Bước 7: Nhà quảng cáo nhấn nút Gửi duyệt, xem lại Thông tin quảng cáo Đồng ý gửi duyệt.

di c491e1bb99ng 23 700x1515 1
Nhà quảng cáo kiểm tra thông tin quảng cáo và nhấn Đồng ý gửi duyệt

Giao diện Tài khoản

Giao diện Tài khoản hỗ trợ nhà quảng cáo quản lý thông tin số tiền trong tài khoản, nạp tiền vào tài khoản quảng cáo và hỗ trợ cách thức liên hệ đội ngũ hỗ trợ quảng cáo Zalo Ads nhanh chóng dễ dàng.

Nhà quảng cáo có thể nạp tiền vào tài khoản quảng cáo

Nhà quảng cáo có thể liên hệ với đội ngũ Zalo Ads nhanh chóng