Thông báo triển khai Gói dịch vụ trả phí với Zalo Official Account và các thay đổi liên quan đến Zalo Ads

Kể từ ngày 22/06/2022, Zalo Official Account triển khai gói dịch vụ trả phí và thay tài khoản OA phổ thông / xác thực và các gói dịch vụ dành cho ZOA cao cấp.

Nhằm hỗ trợ và nâng cao vị thế của các doanh nghiệp trong việc sử dụng Zalo Official Account (ZOA) trở thành kênh liên lạc chính với khách hàng trên Zalo cho các hoạt động Chăm sóc, Xây dựng thương hiệu, cộng đồng và tăng trưởng doanh thu,… ZOA sẽ có những cải tiến về tính năng và cơ cấu lại các loại ZOA như sau:

  • Thay đổi phân loại và tính năng của tài khoản OA
  • Triển khai các Gói dịch vụ dành riêng cho OA xác thực

Thông tin dành cho các gói dịch vụ dành cho ZOA xác thực như sau:

 

Zalo

Việc thay đổi phân loại ZOA và hạn chế các tính năng của ZOA phổ thông, đồng nghĩa với việc một số loại hình quảng cáo mà các nhà quảng cáo đang sử dụng sẽ bị ảnh hưởng:

Zalo

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 22/06/2022.

Lưu ý:

  • Nhà quảng cáo đang vận hành các chiến dịch quảng cáo trên ZOA phổ thông với các hình thức quảng cáo Tin nhắn / Bài viết / Sản phẩm / ZOA sau thời gian trên sẽ được chuyển sang trạng thái Bị từ chối. Sau khi xác thực ZOA thành công, nhà quảng cáo có thể gửi duyệt lại các quảng cáo đã bị từ chối trước đó.
  • Nhà quảng cáo vui lòng xác thực ZOA trước thời gian này để tránh ảnh hưởng các chiến dịch quảng cáo. Trong trường hợp, nhà quảng cáo không có đủ chứng từ để xác thực ZOA, vui lòng cân nhắc chuyển sang các hình thức quảng cáo còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.