Giới thiệu về những thay đổi đối với kiểu khớp cụm từ và công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng

Vào tháng 7 tới Google sẽ chính thức có những thay đổi về kiểu khớp cụm từ, đối sánh từ khóa mới ( Đối sánh cụm từ ). Vậy sẽ anh hưỡng như thế nào đối với các nhà quảng cáo Google

Vào tháng 2 năm 2021, Google Ads đã bắt đầu tích hợp các hành vi của công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng (BMM) vào kiểu khớp cụm từ. Vào tháng 7 năm 2021, cả từ khóa khớp cụm từ và công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng sẽ có cùng hành vi so khớp cụm từ mới cho tất cả ngôn ngữ và sẽ hiển thị quảng cáo cho các cụm từ tìm kiếm bao hàm ý nghĩa của từ khóa.

 • Kể từ tháng 4 năm 2021, hành vi khớp cụm từ mới sẽ áp dụng cho các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga
 • Kể từ tháng 6, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai hành vi khớp cụm từ mới cho tất cả các ngôn ngữ (triển khai xong vào tháng 7 năm 2021)

Bạn sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào cho từ khóa khớp cụm từ hoặc từ khóa BMM của mình để thấy những thay đổi này. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy đọc bài đăng thông báo chính thức về hành vi mới này.

Lưu ý: Những thay đổi đối với kiểu khớp cụm từ và BMM sẽ không ảnh hưởng đến các kiểu khớp chính xác, khớp mở rộng và khớp từ khóa phủ định. Hãy tìm hiểu thêm về các tùy chọn so khớp từ khóa và từ khóa phủ định.

Kiểu khớp cụm từ mới trong Google Ads

Kiểu khớp cụm từ mới ( đối sánh cụm từ ) sẽ đơn giản hóa các kiểu khớp bằng cách kết hợp công cụ kiểm soát kiểu khớp cụm từ và phạm vi tiếp cận mở rộng của công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng. Phạm vi của hành vi khớp mới này sẽ rộng hơn so với kiểu khớp cụm từ, nhưng hạn chế hơn BMM một chút.

Ví dụ: từ khóa khớp cụm từ “dịch vụ chuyển nhà từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội” sẽ vẫn chứa các cụm từ tìm kiếm như “dịch vụ chuyển nhà giá phải chăng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội”. Từ khóa khớp cụm từ này cũng sẽ chứa những cụm từ tìm kiếm thường chỉ khớp theo BMM, chẳng hạn như “dịch vụ chuyển công ty từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội”. Đối với kiểu khớp cụm từ mới, thứ tự từ sẽ vẫn ảnh hưởng đến hành vi khớp và quảng cáo sẽ không hiển thị cho những cụm từ tìm kiếm có cách diễn đạt làm thay đổi ý nghĩa của kết quả khớp (ví dụ: những người muốn chuyển nhà từ “Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh”).

Đối Sánh Cụm Từ Mới - Khớp Cụm Từ Trong Googel Ads
Đối Sánh Cụm Từ Mới – Khớp Cụm Từ Trong Googel Ads

Lưu ý: Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm bao hàm ý nghĩa của từ khóa. Từ khóa có thể mang nghĩa ngụ ý còn cụm từ tìm kiếm của người dùng có thể mang nghĩa cụ thể hơn.

Công cụ sửa đổi kiểu khớp cụm từ mở rộng

Công cụ sửa đổi kiểu khớp mở rộng sẽ không hoạt động như một hành vi khớp riêng lẻ. Theo sự thay đổi này, những từ khóa BMM hiện có sẽ hoạt động giống như những từ khóa khớp cụm từ.

Khi các thay đổi này áp dụng cho ngôn ngữ của bạn, những từ khóa BMM hiện có sẽ tự động tuân theo hành vi so khớp cụm từ mới.

 • Bạn không cần phải thêm chính các từ khóa đó trong kiểu khớp cụm từ để tiếp tục phân phát.
 • Trước đây, bạn có thể thêm công cụ sửa đổi BMM vào một nhóm các cụm từ trong một từ khóa và các cụm từ khác vẫn hoạt động như một kiểu khớp mở rộng. Sau khi chúng tôi triển khai thay đổi này, toàn bộ từ khóa sẽ hoạt động như kiểu khớp cụm từ.

Bạn có thể tiếp tục thêm từ khóa bằng cách sử dụng ký hiệu BMM cũ (+từ khóa) cho đến tháng 7 năm 2021.

 • Kể từ tháng 7 năm 2021, chúng tôi sẽ không cho phép thêm từ khóa mới bằng cách sử dụng ký hiệu BMM cũ nữa.
 • Sau tháng 7 năm 2021, các từ khóa BMM cũ sẽ tiếp tục phân phát, nhưng chỉ hoạt động như các từ khóa khớp cụm từ.
 • Nếu sau tháng 7 năm 2021 mà bạn vẫn chỉnh sửa từ khóa BMM cũ, hệ thống có thể nhắc bạn chuyển chúng thành ký hiệu khớp cụm từ (“từ khóa”).

Hành động được đề xuất

 • Bắt đầu chỉ sử dụng kiểu khớp chính xác, kiểu khớp cụm từ hoặc kiểu khớp mở rộng mỗi khi thêm từ khóa mới.
 • Theo dõi lưu lượng truy cập của bạn và thêm từ khóa phủ định nếu bạn muốn loại trừ một số cụm từ tìm kiếm nhất định. Tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định
 • Kiểm tra ngân sách của chiến dịch để đảm bảo bạn không bị ràng buộc ngân sách vì số lượng của một số từ khóa khớp cụm từ có thể tăng lên.
 • Xem xét đề xuất “Thêm từ khóa mới” để xem bạn có cần thêm từ khóa bổ sung nào nhằm duy trì mức độ phù hợp hay không. Vì chúng tôi đang thu hẹp phạm vi tiếp cận của BMM, nên có thể bạn sẽ không tiếp cận được một số cụm từ tìm kiếm thông qua các từ khóa hiện có nữa. Do đó, chúng tôi đã gắn nhãn các từ khóa này trong danh sách từ khóa đề xuất. Tìm hiểu thêm về các đề xuất
 • Cân nhắc chuyển từ khóa khớp cụm từ và từ khóa BMM thành kiểu khớp mở rộng nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh để tăng tối đa phạm vi tiếp cận mà không cần thay đổi các mục tiêu hiệu suất.

Sau khi triển khai xong, Google sẽ cập nhật đề xuất “Xóa từ khóa thừa” để tô sáng những từ khóa BMM thừa trong cùng một nhóm quảng cáo, nơi từ khóa đó đã xuất hiện dưới dạng từ khóa khớp cụm từ.

Khi nào thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến ngôn ngữ của tôi?

Hiện tại, chúng tôi đang triển khai thay đổi này cho các nhà quảng cáo bằng những ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga. Đối với các nhà quảng cáo này, từ tháng 4 năm 2021, BMM đã bắt đầu phân phát hoàn toàn với hành vi khớp cụm từ mới. Đối với tất cả các ngôn ngữ khác của Google Ads, hành vi so khớp mới này sẽ được triển khai vào đầu tháng 6 và hoàn tất trong tháng 7 năm 2021.

Bạn sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào cho từ khóa khớp cụm từ hoặc từ khóa BMM của mình để thấy những thay đổi này