Công cụ Tối ưu nội dung và hình ảnh quảng cáo

Công cụ Tối ưu nội dung, hình ảnh

Công cụ giúp bạn kiểm tra trước hình ảnh, nội dung quảng cáo, để có thể tối ưu hình ảnh, nội dung quảng cáo hiệu quả hơn. Ngoài ra công cụ còn giúp bạn kiểm tra chất lượng hình ảnh sử dụng trong quảng cáo.

Các chức năng của công cụ tối ưu quảng cáo bao gồm:

  • Cắt hình ảnh theo đúng tỉ lệ quy định của Zalo Ads
  • Kiểm tra tỉ lệ chữ trên banner quảng cáo
  • Tự động kiểm tra chất lượng hình ảnh của banner
  • Kiểm tra lỗi chính tả và gợi ý chỉnh sửa
  • Kiểm tra các lỗi sai quy cách nội dung thường gặp
  • Cảnh báo các từ ngữ, nội dung có thể vị phạm quy định quảng cáo
  • Xem trước một số định dạng quảng cáo phổ biến

Cắt hình ảnh theo tỉ lệ

Bạn chọn tải lên hình ảnh sẽ sử dụng cho quảng cáo. Công cụ tự động hiện lưới (grid) theo tỉ lệ giúp bạn có thể cắt hình ảnh theo đúng tỉ lệ quy định trong chính sách quảng cáo

ct sc 01 700x404 1
Tính năng cắt hình ảnh theo tỉ lệ

Hình ảnh sau khi cắt theo đúng tỉ lệ có thể tải về máy để sử dụng

ct sc 02 700x403 1
Tính năng tải hình ảnh về

Kiểm tra chất lượng hình ảnh

Để kiểm tra tỉ lệ chữ trong hình, bật lưới kiểm tra chữ, chọn các ô có chứa chữ trong hình và theo dõi kết quả thay đổi bên dưới. Công cụ cũng tự động kiểm tra độ sắc nét của hình ảnh ngay sau khi hình ảnh được tải lên.

ct sc 03 700x402 1
Kiểm tra tỉ lệ text trên hình

Kiểm tra các lỗi chính tả thường gặp

Nhập đầy đủ nội dung dự định sử dụng trong quảng cáo. Nhấn Kiểm tra để xem kết quả. Công cụ sẽ thông báo các lỗi vi phạm chính sách quảng cáo. Đồng thời cảnh báo các nội dung có thể sẽ vi phạm chính sách

ct sc 04 700x402 1
Kiểm tra và cảnh báo các lỗi về nội dung

Lưu ý: Công cụ giúp bạn tối ưu hóa nội dung, hình ảnh quảng cáo. Đồng thời giúp kiểm tra các vi phạm có thể xảy ra trong nội dung. Công cụ không mặc định đảm bảo quảng cáo của bạn sẽ được duyệt. Xem thêm các quy định quảng cáo để tìm hiểu thêm về lĩnh vực kinh doanh của bạn.