CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC CỦA DIGIZONE VIỆT NAM

Chính sách hoa hồng

 • Hưởng mức chiết khấu lên đến 50% cùng các đặc quyền về sử dụng Thương hiệu riêng, các công cụ hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng.
WEB1
WEB2
WEB3
2,950,000 ₫
4,500,000 ₫
7,000,000 ₫
1,475,000 ₫
2,250,000 ₫
3,500,000 ₫

Đối tượng áp dụng

 • Tất cả các Đại lý ký hợp đồng mới từ ngày 01/07/2023
 • Các Đại lý ký hợp đồng trước ngày 01/07/2023 vẫn giữ nguyên chính sách cũ.

Điều kiện để trở thành đại lý tại Digizone

 • Khách hàng muốn trở thành Đại lý của Digizone bắt buộc phải là một tổ chức hoặc công ty.
 • Có đầy đủ Giấy phép kinh doanh theo Quy định của nhà nước.

Quy định chung

 • Tuân thủ các chính sách do Digizone cung cấp cho đại lý trong phạm vi của dịch vụ.
 • Ký quỹ tối thiểu 2 triệu VNĐ(chuyển khoản vào tài khoản của Digizone theo hướng dẫn) khi kích hoạt tài khoản.
 • Được chiết khấu trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ. Mức chiết khấu được niêm yết trên website của Digizone.
 • Mức chiết khấu không áp dụng cho các dịch vụ Backorder và Sàn tên miền.
 • Đại lý được cung cấp tài khoản, hướng dẫn và công cụ quản lý dịch vụ sau khi kích hoạt tài khoản.

Hình thức nạp quỹ

 • Nạp online: Qua thẻ thanh toán quốc tế, qua ATM nội địa, hoặc qua cổng giao dịch trung gian Napas. Mức giao dịch tối thiểu là 100,000 VNĐ.
 • Chuyển khoản: Chuyển khoản qua ngân hàng theo hướng dẫn. Mức giao dịch tối thiểu là 1,000,000 VNĐ.
 • Tiền mặt: nhân viên thu phí của chúng tôi sẽ xuất trình giấy giới thiệu của Công ty. Việc thanh toán được xác nhận bởi phiếu thu kèm giấy giới thiệu và hóa đơn tài chính.

Quyền & Trách nhiệm của Đại lý đối với dịch vụ của Digizone

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp về tên, địa chỉ, số điện thoại, Email, tổ chức đăng ký dịch vụ, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Chịu trách nhiệm với khách hàng về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác. Chịu trách nhiệm với nhà nước khi tên miền bị lạm dụng để vi phạm những quy định của nhà nước về tên miền.
 • Không được dùng thông tin của mình để đăng ký tên miền cho khách hàng của Đại lý.
 • Chịu trách nhiệm nhắc gia hạn tên miền tới khách hàng của mình trước ngày tên miền hết hạn.
 • Được toàn quyền chủ động thực hiện nghiệp vụ đăng ký mới, theo dõi việc duy trì đối với các dịch vụ do Đại lý quản lý và chịu trách nhiệm đối với công tác quản lý dịch vụ của mình.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong mọi trường hợp tên miền và các dịch vụ khác không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn, dịch vụ sẽ bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Riêng tên miền Việt Nam (đuôi .VN) bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng).
 • Có trách nhiệm thông tin đầy đủ tới khách hàng như cách Digizone thể hiện ở trang www.digizone.vn với tất cả các sản phẩm, dịch vụ nằm trong danh mục hợp đồng này.
 • Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Đại lý/khách hàng phải cung cấp cho Digizone các giấy tờ sau:
  • Bản khai đăng ký tên miền Việt Nam, tên miền Quốc tế có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức)
  • Bản photo CMND của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức).
 • Nếu hồ sơ chủ thể không được cập nhật đầy đủ, Đại lý/khách hàng chưa thể đưa tên miền vào sử dụng.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các quy định hiện hành khác của pháp luật Việt Nam.
 • Phải cung cấp thông tin và phối hợp với Digizone, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hàng của mình khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang http://thongbaotenmien.vn theo quy định của Trung tâm Internet Quốc Gia (VNNIC).
 • Nếu có thay đổi về nhân sự quản lý tài khoản đại lý phải thông báo và liên hệ ngay với Digizone để điều chỉnh, cập nhật kịp thời.
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với Digizone xử lý các yêu cầu chuyển tên miền của khách hàng từ Đại lý về Digizone hoặc ngược lại.
 • Tự kiểm tra thông tin Whois tên miền ngay khi tên miền được đăng ký hoặc được duy trì thành công
 • Bán tên miền đúng giá theo quy định của Bộ Tài chính: Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam trong đó không thu thuế giá trị gia tăng đối với các khoản phí, lệ phí đăng ký, duy trì tên miền “.vn”.
 • Đại lý đồng ý bồi thường và giữ cho Digizone được miễn trừ đối với các yêu cầu bồi thường phát sinh từ nội dung mà đại lý hoặc khách hàng của đại lý không tuân thủ quy định này, vi phạm luật pháp hiện hành.

Quản lý, sửa đổi và chấm dứt dịch vụ

 • Digizone được quyền quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ của Đại lý cho khách hàng theo quy định hiện hành, được tạm ngưng các tài khoản của Đại lý truy cập tới Digizone hoặc xem xét chấm dứt Hợp đồng với Đại lý trong trường hợp Đại lý không thực hiện đúng những điều khoản ràng buộc trong Quy định này.
 • Digizone được quyền tạm ngưng và thu hồi các dịch vụ vi phạm các quy định cấm về quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt Nam.
 • Được hướng dẫn và đào tạo về các kiến thức căn bản trong chính sách quản lý của nhà nước liên quan đến dịch vụ Đại lý cung cấp và được cập nhật về những thay đổi chính sách về quản lý tài nguyên Internet của Việt Nam.
 • Hướng dẫn các nghiệp vụ để Đại lý tổ chức thực hiện và Đại lý có nghĩa vụ phối hợp với Digizone trong quá trình đăng ký và duy trì dịch vụ.
 • Chúng tôi cung cấp và đảm bảo các chuẩn kỹ thuật cần thiết để Đại lý thực hiện việc đăng ký các dịch vụ trực tuyến, duy trì, cập nhật các thông tin liên quan đến các dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.
 • Hoàn 100% phí đăng ký tên miền .VN trong trường hợp tên miền bị một chủ thể khác đăng ký trước.
 • Digizone được quyền gửi email thông báo hết hạn dịch vụ tên miền cho khách hàng của Đại lý sau ngày hết hạn thứ 30 và trước ngày hết hạn thứ 35 theo thông tin mặc định của Đại lý.
 • Trường hợp khách hàng của Đại lý gửi tiền thanh toán qua Digizone, Digizone có quyền chọn giữa việc chuyển thông tin thanh toán của khách hàng để Đại lý xử lý tiếp hoặc xử lý thay cho Đại lý. Các giao dịch vẫn tính trên tài khoản Đại lý.Trường hợp khách hàng của Đại lý gửi ticket/email yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua Digizone, Digizone sẽ xử lý hỗ trợ cho khách hàng của Đại lý dưới thương hiệu của Đại lý.
 • Trường hợp khách hàng của Đại lý muốn chuyển dịch vụ của mình sang quản lý tại Digizone, Digizone sẽ liên hệ lại với Đại lý để cùng nhau đưa ra phương án cân bằng lợi ích ba bên.

Chấm dứt hợp đồng

 • Trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng 30 ngày, Đại lý có trách nhiệm phối hợp với Digizone thông báo tới toàn bộ chủ thể tên miền đang thực hiện việc duy trì qua đại lý về việc Đại lý sẽ chấm dứt Hợp đồng với Digizone. Đại lý cũng có trách nhiệm đề nghị chủ thể sử dụng tên miền chuyển về duy trì tại Digizone hoặc một đại lý của Digizone có chức năng tương đương.
 • Nếu chủ thể không thực hiện việc chuyển đổi, dịch vụ sẽ tự động chuyển về duy trì tại Digizone.
 • Trường hợp pháp nhân công ty, tổ chức Đại lý dùng vào việc ký kết hợp đồng với Digizone giải thể, phá sản: tên miền và các dịch vụ đang duy trì qua Đại lý sẽ tự động chuyển sang quản lý và duy trì tại Digizone mà không cần sự cho phép của Đại lý. Đại lý có trách nhiệm theo dõi và phối hợp với Digizone thực hiện quá trình chuyển dịch vụ qua Digizone để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Khi quy trách nhiệm với dịch vụ tên miền, nhà đăng ký tên miền là đơn vị cuối cùng chịu trách nhiệm với khách hàng (của Đại lý). Trường hợp Đại lý không nhắc gia hạn trong tuần làm việc cuối cùng trước khi tên miền hết hạn, Digizone có quyền liên hệ trực tiếp với khách hàng và thực hiện gia hạn trực tiếp, quyền chuyển tên miền về vận hành trực tiếp tại Digizone sau khi đã thực hiện tối thiểu 3 (ba) nỗ lực liên hệ với Đại lý mà không thành công.
 • Đối với các dịch vụ lưu trữ (Hosting; Cloud VPS; Email; Website) đăng ký và cung cấp bởi Đại lý tới khách hàng của Đại lý. Digizone trong phạm vi chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, được miễn trừ trách nhiệm về tính toàn vẹn của dữ liệu mà khách hàng của Đại lý lưu trữ trên đó. Đại lý cần đảm bảo tuân thủ ký kết hợp đồng lưu trữ theo quy định, có những điều khoản rõ ràng quy định về cấm lưu trữ, truyền tải, tuyên truyền trái phép theo Quy định của luật pháp Việt Nam và hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.
 • Đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ (Hosting; Cloud VPS; Email; Website) của Digizone thông qua Đại lý: Digizone trong phạm vi trách nhiệm vận hành hệ thống được miễn trừ trách nhiệm về tính toàn vẹn dữ liệu lưu trữ trên đó. Đại lý cần đảm bảo tuân thủ ký kết hợp đồng lưu trữ theo quy định, có những điều khoản rõ ràng cấm lưu trữ, truyền tải, tuyên truyền trái phép theo Quy định của luật pháp Việt Nam và hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.
 • Trường hợp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đại lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên có liên quan.

Các điều khoản khác

 • Đại lý phải cam kết có đầy đủ năng lực và trách nhiệm thực thi Quy định này cũng như thực hiện trách nhiệm trong Hợp đồng, không được phép thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của hai bên.
 • Quy định này có thể sửa đổi bổ sung theo những thay đổi trong chính sách quản lý. Việc sửa đổi bổ sung đó được mỗi bên thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 10 ngày.
 • Khi xảy ra tranh chấp tên miền “.vn”, Đại lý cần tuân thủ đúng tiến trình giải quyết được mô tả trên website http://vnnic.vn/tranhchaptenmien, Nhà đăng đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành.