cap nhat noi bat cua zalo ads thang 12 2022 2

Cập nhật nổi bật của Zalo Ads tháng 12/2022

  • Cập nhật quy định về số lượt nhấn tối thiểu cho Quảng cáo Form
  • Tính năng mới Message Quick Reply (Tin nhắn gợi ý) dành cho Chat bot của Quảng cáo Tin nhắn

1. Quy định mới về số lượng lượt nhấn tối thiểu cho Quảng cáo Form

Từ 28/12/2022, Quảng cáo Form sẽ áp dụng quy định số lượt nhấn tối thiểu mới cho “Toàn lịch chạy” của “Tự đặt giá”.

Quy định cũ: Nhà quảng cáo đặt lịch chạy là bao nhiêu ngày thì hệ thống vẫn quy định số lượt nhấn tối thiểu 50 lượt nhấn/quảng cáo

Quy định mới:

  • Với quảng cáo có lịch chạy dưới 15 ngày: hệ thống quy định tối thiểu 50 lượt nhấn/ ngày (Ví dụ: Đặt lịch chạy là 8 ngày => số lượt nhấn tối thiểu cần đặt là 8 * 50 = 400 lượt nhấn )
  • Với quảng cáo có lịch chạy từ 15 ngày trở lên: hệ thống quy định tối thiểu 750 lượt nhấn (Ví dụ: Đặt lịch chạy 18 ngày => số lượt nhấn tối thiểu cần đặt là 750, 30 ngày cũng là 750 lượt nhấn )
image 700x430 2

2. Tính năng Message Quick Reply dành cho Chat bot Quảng cáo Tin nhắn.

Message Quick Reply hay gợi ý tin nhắn nhanh là tính năng giúp tăng tương tác giữa nhà quảng cáo với khách hàng tiềm năng, đề xuất sẵn câu trả lời giúp tiết kiệm thời gian phản hồi và giao tiếp cho phía khách hàng. Hỗ trợ cho Quảng cáo Tin nhắn của nhà quảng cáo hiệu quả cao hơn.

Để sử dụng tính năng này, nhà quảng cáo làm theo các bước sau:

Bước 1: User truy cập vào tool OA Admin tại trang https://oa.zalo.me/home và lựa chọn OA để tạo kịch bản

Bước 2: User lựa chọn section Chatbot và chọn tiếp module Kịch bản tin nhắn

Bước 3: Tại màn hình danh sách kịch bản tin nhắn, User có thể lựa chọn tạo kịch bản tin nhắn mới hoặc chọn chỉnh sửa một kịch bản có sẵn

Bước 4: Tại màn hình chỉnh sửa kịch bản tin nhắn, User lựa chọn loại tin nhắn Nhập liệu

image 1 700x431 2

Bước 5: Khi trường thông tin Nhập liệu xuất hiện , User lựa chọn 1 trong các loại Kiểu trả lời dưới đây để sử dụng Quick Reply:

  • Họ và tên
  • Giới tính
  • Ngày sinh
  • Trả lời nhanh

Bước 6:

  • Nếu Nhà quảng cáo lựa chọn “Họ và tên” hoặc “Giới tính” hoặc “Ngày sinh”, User cần tick ô “Cho phép tự động điền câu trả lời nhanh” để kích hoạt Quick Reply.
  • Nếu User lựa chọn “Trả lời nhanh”, User sẽ nhập thủ công các câu trả lời mà họ mong muốn khách hàng dựa vào lựa chọn để trả lời.
image 2 700x317 1

Bước 7: Sau khi hoàn thành kịch bản tin nhắn, nhà quảng cáo nhấn “Xuất bản” và “Gửi duyệt” Quảng cáo tin nhắn mới.