cap nhat cac tinh nang noi bat thang 08 2022 2

Cập nhật các tính năng nổi bật tháng 8/2022

  • Chia sẻ báo cáo chiến dịch có kèm chi phí
  • Quảng cáo Tin nhắn (Message Ads)
  • Tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự
  1. Chia sẻ báo cáo chiến dịch có kèm chi phí:

Hiện nay, Zalo Ads đã cho phép nhà quảng cáo lựa chọn chia sẻ chi phí hoặc không chia sẻ chi phí trong báo cáo. Việc cho phép chia sẻ chi phí sẽ giúp nhà quảng cáo chia sẻ thông tin đầy đủ hơn đến những người quản lý ngân sách nhưng không trực tiếp triển khai quảng cáo trên tài khoản.

Chi tiết nhà quảng cáo vui lòng xem Tại đây

chia se1babd bc3a1o cc3a1o update 3 700x400 2

2. Quảng cáo Tin nhắn (Message Ads)

Nhằm hỗ trợ nhà quảng cáo dễ dàng hơn trong việc thiết kế nội dung cho quảng cáo Tin nhắn, Zalo Ads cập nhật thêm tính năng xem trước kịch bản khi tạo quảng cáo Tin nhắn (Message Ads).

Chi tiết nhà quảng cáo vui lòng xem Tại đây.

message ads update 4 700x796 2
Giao diện tạo kịch bản tin nhắn
z3632259313938 2f501fb9f6ebc6de6349196201f2fff7 700x1514 2
Hình ảnh xem trước kịch bản tin nhắn

3. Tạo nhóm đối tượng quảng cáo tương tự:

Mở lại tính năng tạo nhóm quảng cáo tương tự và cập nhật thêm các thông tin liên quan đến tính năng này.

Điều kiện:

  • Tài khoản quảng cáo cần tập danh sách số điện thoại tải lên trước,
  • Số điện thoại trong tập data gốc không được trùng nhau,
  • Số điện thoại trong tập data gốc phải đảm bảo dùng Zalo,
  • Số lượng số điện thoại trong tập data gốc phải lớn hơn 1.000 số và nhỏ hơn 10.000 số.

Chi tiết nhà quảng cáo vui lòng xem Tại đây

nhc3b3m c491e1bb91i tc6b0e1bba3ng tc6b0c6a1ng te1bbb1 6 1 700x505 2