Bài 3: Hướng dẫn quản lý thành viên trên website wordpress

Mục lục

Quản lý thành viên trên website mục đích chính là để thêm người dùng truy cập vào trang web

Tuy nhiên KHÔNG NÊN thêm nhiều vì nó sẽ giảm tính bảo mật của website

Hướng dẫn quản lý thành viên trên website wordpress
Hướng dẫn quản lý thành viên trên website wordpress

Chọn Thành viên trên thanh công cụ

Click Thêm Mới để thêm người dùng, click Tất cả người dùng để quản lý hiện có bao nhiêu tài khoản trên web

Hướng dẫn quản lý thành viên trên website wordpress
Hướng dẫn quản lý thành viên trên website wordpress

Trong giao diện Thêm Mới người dùng bạn cần nhập những thông tin sau để tạo.

  1. Tên người dùng ( Càng ngắn gọn càng dễ nhớ )
  2. Email ( Có thể nhập mail ảo tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên dùng email thật để lỡ quên mật khẩu còn có thể lấy lại )
  3. Phần tên, họ, trang web thì không bắt buộc
  4. Mật khẩu: Bấm hiện mật khẩu và nhập mật khẩu bạn muốn vào ( Trường hợp hệ thống báo mật khẩu yếu thì hãy chọn chấp nhận dùng mật khẩu yếu )
  5. Lưu ý: Mật khẩu nên có ký tự #,$ và có cả chữ và số. TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt mật khẩu là a,b,c hoặc 123456
  6. Vai trò nên thêm là Cộng tác viên hoặc Biên Tập Viên để chỉnh sửa bài viết
Hướng dẫn quản lý thành viên trên website wordpress
Hướng dẫn quản lý thành viên trên website wordpress
>>> Xem thêm bài viết mới tại: WWW và non WWW? Cách nào tối ưu hơn cho WordPress?