Bài 1 : Hướng dẫn thêm, xóa, sửa bài viết wordpress

Bài 1 : Hướng dẫn thêm, xóa, sửa bài viết wordpress

1. Trước tiên bạn hãy truy cập vào tên miền/wp-admin

Ví dụ tên miền của bạn là abc.com thì hãy truy cập vào abc.com/wp-admin

2. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu website của bạn

bai1

3. Truy cập vào phần Bài Viết trên thanh công cụ

Screenshot 2020 09 15 200204

Bấm vào Tất cả bài viết – > Viết bài mới

Screenshot 2020 09 15 200558

Giao diện bài viết sẽ hiện ra, tại đây bạn có thể soạn thảo bài viết trên website.

Screenshot 2020 09 15 201911 768x331 1

1.Tiêu đề bài viết

2.Nội dung của bài viết

3.Tùy chọn để Đăng hoặc Lưu Nháp

4.Thêm bài viết vào các chuyên mục

5.Dưới chuyên mục sẽ là nơi để tải đại diện của bài viết lên